Transaktioanalyysin syventävä koulutusohjelma TA202


Transaktioanalyysin kaksivuotinen syventävä koulutusohjelma pyörii nonstoppina, eli voit liittyä koulutusryhmään missä tahansa vaiheessa. Koulutus sisältää 8 kaksipäiväistä jaksoa vuodessa, eli 16 jaksoa kahdessa vuodessa, yhteensä 32 koulutuspäivää.

TA101 kurssin käyminen on edellytyksenä koulutusohjelmaan liittymisessä. 

Syventävän koulutusohjelman sisältö:

Ensimmäinen vuosi

2 päivän jakso

Sisältö:

1. TA:n filosofinen tausta ja periaatteet. Etiikka.
Sopimukset työmenetelmänä.

2. Persoonallisuusteoria.
Minätila-malli, rakenteellinen ja toiminnallinen malli.

3. Vuorovaikutus mallit.
Sivelyt.

4. Väheksyntä.
Ajan jäsentäminen.

5. Ihmissuhdepelit

6. Tunteet, käsikirjoitustunteet, käsikirjoitustunnejärjestelmä.

7. Olemassaolon asemat.

8. Elämänkäsikirjoitus, käsikirjoitustyypit, käsikirjoitusprosessi.

Toinen vuosi:

2 päivän jakso

Sisältö:

1. TA:n koulukunnat:
Klassinen koulukunta: Juuret psykoanalyysissä. Työskentely minätilojen, vuorovaikutuksen ja käsikirjoituksen kanssa.

“Uusi päätös koulukunta” (Redecision school of TA); Gouldingit. Hahmoterapian vaikutukset.

2. TA:n koulukunnat:
Cathexis koulukunta: Väheksyntä, Symbioosi ja passiivinen käyttäytyminen, uudelleenmäärittely.
Relational school of TA: Linkit psykoanalyysiin. Terapeuttisen suhteen tarkastelu.

3. TA:n koulukunnat:
Integratiivinen TA: Kiintymyssuhde. Richard Erskine.
TA Keho psykoterapia: Juuret Reichilaisessa ja Lowenilaisessa terapiassa.

4. Lapsen kehitys TA-teorian valossa. Pamela Levine’n teoria.

5. Persoonallisuuden mukautumat. (Personality adaptations)

6. Masennus, itsetuhoisuus, addiktiot TA-teorian valossa.

7. Persoonallisuus häiriöt ja psykoosi TA-teorian valossa.

8. Autonomia.

KOULUTUKSEN PÄÄTÖSTILAISUUS!

Työnohjaus:

Ryhmätyönohjaus sisältyy TA 202 koulutuspäiviin. Osanottajat voivat joustavasti omien tarpeidensa mukaan tuoda omia työnohjausesimerkkejään.

Kouluttajana toimii transaktioanalyysin kouluttaja (PTSTA-P), psykoterapeutti, YTM Ritva Piiroinen, koulutusassistenttina transaktioanalyytikko CTA-P, kuvataideterapeutti Miira Matara.  http://transaktioanalyysi.fi/koulutus/kouluttajat

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: info@transaktioanalyysi.fi, p. 050 5623080

TA Instituutti - Transaktioanalyysi koulutus ja työnohjaus
Mannerheimintie 40 A 17
00100 Helsinki
www.transaktioanalyysi.fi
https://www.facebook.com/transaktioanalyysi
https://www.instagram.com/tainstituutti

Top